Dobrze jest decydować się na analizowanie popytu rynkowego. Dzięki temu w pełni przekonujemy się, jakie czynniki decydują o jego wielkości. Możemy wspomnieć, że w analizie popytu należy uwzględnić stopę dochodowości, jak i stopę procentową. Do punktu wyjścia określenia wielkości popytu na pieniądz możemy zaliczyć dochód stały, a nie bieżący dochód nominalny. Poza tym w analizie popytu na pieniądz dokładnie widać, że uwzględnione zostają niepieniężne aktywa finansowe, jak i aktywa realne. Pieniądz nie jest traktowany jako jednostronnie, czyli w postaci środka wymiany, lecz w postaci środka akumulacji. Nie jesteśmy w pełni wyjaśnić kwestii roli stopy procentowej, która ma wpływ na kształtowanie popytu na pieniądz. Ale widzimy, że pieniądz jest również ukazany jako forma lokaty kapitału. To ma wpływ na zmiany dochodowości aktywów realnych, jak i aktywów finansowych, które nie mają istotny wpływ na wielkość popytu na pieniądz. Uwzględnienie takich czynników ma wpływ na określenie wielkości popytu na pieniądz.

Poprzedni artykułObecny wysiłek poznawczy
Następny artykułTeoria finansowania antycyklicznego