Stabilizacja popytu nie wydaje się być prostym zadaniem. Ale mimo wszystko również podmioty gospodarcze decydują się na konkretne wysiłki, które mają temu służyć. Powinniśmy zaznaczyć, że takie badania prowadza do pewnych działań, które skupiają się na przeanalizowaniu sytuacji rynkowej. Dzięki temu dowiadujemy się, jaki występuje popyt na rynku i jak doprowadzić do jego stabilizacji. Badania stabilizacji popytu na pieniądz zostały prowadzone także w USA. To tam mogliśmy zauważyć, że popyt na pieniądz był ukazany pod względem dochodu narodowego. Do niestabilności takiego popytu na pieniądz ma wpływ komputeryzacja systemu rozliczeń, pojawienie się nowych instrumentów rozliczeń, wysoka nominalna stopa procentowa, jak i dwucyfrowa stopa inflacji. Do założenia stabilności istotny wpływ ma wyjaśnienie wpływu pieniądza na nominalny dochód narodowy. Gdy popyt na pieniądz nie jest stabilny, to zmiany w podaży pieniądza dotyczą także poziomu stopy procentowej. Są one od siebie pod tym względem bardzo zależne.

Poprzedni artykułSzybkość obiegu pieniężnego
Następny artykułObecny wysiłek poznawczy