W przypadku współczesnego pieniądza możemy zauważyć, że dotyczy on metody negatywnej selekcji jego głównych cech. To pieniądz je utracił w odpowiednim procesie dziejowym. Taki współczesny pieniądz nie jest pieniądzem kruszcowym, jak i pieniądzem złotym. Takie papierowy pieniądz, który znajduje się w obiegu nie jest banknotem. W klasycznej postaci możemy zauważyć, że banknot pełnił funkcję wymiany na złoto. Poziom takiego pieniądza jest bardzo istotny. Musimy zaznaczyć, że on także ma wpływ na wartość danego towaru, jak i usług, które znajdują się w sprzedaży. Dlatego przedsiębiorcy starają się zwrócić szczególną uwagę na taką wartość pieniądza, która oznacza wartość danej oferty. Następnie mają oni na celu odpowiednie zaprezentowanie jej klientom, którzy znajdują się na rynku. Maja oni na celu pozytywne zareagowanie na taką ofertę. A będzie to możliwe, jeśli zostanie ona stworzona w sposób zachęcający, a czasami intrygujący. To jest w stanie wzbudzić w nich wysokie zainteresowanie tego typu ofertą sprzedaży.

Poprzedni artykułRozdzielenie funkcji pieniądza
Następny artykułCechy współczesnego pieniądza