Obecnie, jeśli sięgniemy do literatury biznesowej, odnajdziemy tam pojęcie, jakim jest ekonomia. Dziś zależności, do jakiej literatury fachowej zajrzymy możemy spotkać się z kilkoma odmiennymi od siebie pojęciami określającymi ekonomię, zwłaszcza tą, która istnieje w obrębie biznesu. Samą nazwę ekonomii zapoczątkował wybitny grecki filozof i matematyk, jakim to był Arystoteles. Według jego słów ekonomia miała za zadanie określać obowiązki i prawa każdego istniejącego i prawidłowo funkcjonującego gospodarstwa domowego. W następnym okresie czasu wiele osób o poglądach biznesowych i matematycznych twierdziło, że ekonomia biznesowa jest to nauka o społecznych prawach rządzących produkcją. Dodatkowo miała ona określać także cały podział materialnych środków, które to mają na celu zaspokojenie potrzeb ludzkich. Przełomowe wydarzenie nastąpiło początkiem dziewiętnastego wieku, kiedy to określono ekonomię, jako naukę o gospodarstwie narodowym. Dziś jest wieloznacznym pojęciem, które często jest wykorzystywane.

Poprzedni artykułOpłacalny elektroniczny biznes
Następny artykułInflacja a działalność biznesowa