W formie finansowania antycyklicznego możemy zauważyć, że jej znaczna część ma wpływ na pożyczki zaciągane przez państwo na krajowym, jak i zagranicznym rynku finansowym. Tutaj zwolennicy takich działań ukazują, że to zwiększenie się wydatków państwa, jak i deficytów budżetu mają jedynie przejściowy charakter. Twierdzą, że taka sytuacja jedynie pobudza popyt w gospodarce, gdzie dostrzegamy zahamowanie spadku produkcji, jak i dochodów. Jednak z czasem dochodzi do obrócenia się takiej sytuacji. Poza tym do elementu teorii finansowania antycyklicznego możemy zaliczyć paradoks niezrównoważonego budżetu państwa. Tam stan budżetu dotyczy przebiegu cyklu koniunkturalnego, jak i możliwości wykorzystania budżetu do oddziaływania na gospodarkę. Ma to na celu pojawienie się dacytów budżetowych w formie spadku dochodów państwa. Poza tym zwiększenie wydatków państwa na zasiłki dla bezrobotnych. Takie działania na rzecz państwa mogą okazać się bardzo skuteczne. W tym celu również podmioty gospodarczej oceniają swoje możliwości finansowe.

Poprzedni artykułPojęcie finansowania dyskrecjonalnego
Następny artykułMnożnik wydatków publicznych