Tworzenie się pieniądza występuje w systemie waluty złotej. Są to warunki, gdzie źródłem pieniądza okazuje się być złoto lub cyrkulujący w obiegu pieniądz, który posiada pokrycie w złocie. Trzeba zaznaczyć, że występuje tak zwana metoda prezentacji mechanizmu kreacji pieniądza. Wynika to z wykorzystania kont księgowych. Za ich pomoca przekonujemy się, jaki jest proces tworzenia pieniądza. W nich istotną rolę odegrali dawniej złotnicy. To oni poza wykonywaniem profesji przyjmowali na przechowywanie złoto. Przede wszystkim wynikało to z bezpieczeństwa. A oni następnie do depozytu określonej ilości kruszcu starali się zapewniać certyfikaty. Były one zwane kwitami depozytowymi. Stanowiło to dla nich pewne potwierdzenie, że zdecydowali się na umieszczenie takiej ilości kruszcu na przechowanie i stanowi to ich pełnoprawną własność. Dawniej wartość takiego pieniądza nabierała coraz większego znaczenia. Dlatego przedsiębiorstwa, jak i wszelkie inne podmioty gospodarcze biorą pod uwagę wykorzystanie swoich środków finansowych na rzecz prowadzonej działalności.

Poprzedni artykułJakie założenia pieniądza
Następny artykułEtap rozwoju pieniądza