Pewne formy pieniądza są w stanie posiadać odpowiednią funkcję. Na temat pieniądza państwowego możemy zauważyć, że jego gwarantem jest państwo. Dlatego pieniądz współczesny jest pieniądzem instytucjonalnym. Państwo skupia się więc na zapewnieniu honorowania znaków pieniężnych przez uczestników obrotu pieniężnego, autentyczność znaków pieniężnych, możliwość nabycia przez posiadacza pieniądza papierowego różnych towarów i usług, które zaspokajają potrzeby ludzkie. Podmioty gospodarcze starają się również dostosować do potrzeb danego społeczeństwa. To na ich podstawie mają oni na celu prowadzenie odpowiedniej sprzedaży. Dokonują pewnych badań marketingowych, za pomocą których mogą przekonać się, na jakie produkty, jak i usługi występuje największy popyt. Poza tym mogą zdecydować się na działania, przy pomocy których klienci zostaną zachęceni do skorzystania z danej oferty i chętnie skorzystają z takiej możliwości. Dlatego pewne działania dotyczą zwiększenia popytu na pewną usługę, czy sprzedaż danego produktu.

Poprzedni artykułPraktyczne użycie monet
Następny artykułPaństwo a pieniądz