W biznesie występuje niezwykle ważne dla wszystkich działaczy pojęcie, jakim jest inflacja. Z tego też względu warto je wyjaśnić, bowiem jest ona uważana, jako ruch przeciętnego poziomu cen w górę. Ów proces spowodowany jest wieloma czynnikami, ale przede wszystkim deprecjacją pieniądza. Najczęściej źródła ekonomiczne podają, ze w dzisiejszym czasie wyróżnia się dwa typy inflacji. Inflacjami tymi są inflacja pchana oraz inflacja ciągniona. Jeśli chodzi o inflacje pchaną uwzględniamy w niej koszty, czyli inflacja dostawców. W sytuacji, kiedy mówimy o inflacji ciągnionej mamy na myśli popyt, jaki to jest stworzony przez nabywców. Tempo wzrostu inflacji w dzisiejszym świecie jest ogromne, co sprawia, że ceny wciąż wzrastają. Oczywiście musimy tutaj wyróżnić kilka rodzajów inflacji, którymi na przykład są: inflację pełzającą, oraz inflacja galopująca. Te rodzaje inflacji różnią się od siebie przede wszystkim tempem wzrostu cen. Z tego też względu sprzedający i kupujący mają na nie odrębne zapatrywania. Dla sprzedających wzrost inflacji jest procesem pozytywnym, dla kupujących negatywnym.

Poprzedni artykułRynek finansowy w biznesie
Następny artykułMonometaryzm w ujęciu biznesowym