Zarządzanie biznesem wiąże się ponoszeniem odpowiedzialności za planowanie, organizację, zatrudnienie, motywowanie oraz kontrolę. Wszystkie te czynności są ze sobą ściśle powiązane.

Planowanie to podstawowa rola należąca do każdego właściciela lub zarządzającego, która obejmuje planowanie długoterminowe oraz krótkoterminowe. Ma to na celu utworzenie przyszłej wizji firmy, etapów jej rozwoju oraz osiągnięcie celów długofalowych mogących dać pozytywny skutek. Niewątpliwie wszystko to, co nas otacza bardzo szybko się zmienia z powodu wprowadzania nowoczesnej technologii. Nie oznacza to, że można zaprzestać planowania w firmie. Każda porażka w zakresie planowania oznacza niepowodzenie w biznesie. Jeżeli ktoś nie posiada umiejętności związanych z planowaniem musi je szybko nabyć. Z obmyślania planów wynikają później określone działania oraz nieodzowne wydatki na ich realizację. Planistyka jest czynnością niezmienną, którą musi wykonywać każdy przedsiębiorca. Plany zawierające długi lub krótki okres muszą być, co jakiś sprawdzane, ponieważ są uwarunkowane zmianami otoczenia firmy oraz decyzjami podejmowanymi przez właściciela.

Kolejnym elementem jest organizacja. Do tego pojęcia można zaliczyć dobór właściwej lokalizacji biorąc pod uwagę charakter prowadzonych usług, system dostaw towarów lub surowców, opracowywanie oraz wdrożenie odpowiednich technologii w produkcji towarów lub oferowanych usług, wybór technik sprzedaży i systemu obsługi klientów, podejmowanie decyzji na temat określonych godzin pracy i systemu wynagradzania oraz motywowania pracowników. Wszystko to zapewnia funkcjonowanie firmy oraz realizację planów, o których mowa była wcześniej.

Następnym elementem jest zatrudnienie pracowników. W małych firmach czynność ta stanowi spory problem, ponieważ ciężko jest ustalić odpowiedni moment, kiedy stanie się bezwarunkowo konieczna. Przyjęcie pracowników wiąże się z określonymi przepisami o warunkach pracy i wynagrodzenia oraz obowiązkami administracyjnymi. Mowa tu o składaniu deklaracji finansowych, odprowadzaniu podatków, składek ubezpieczeniowych, zaliczek podatkowych czy pokryciu kosztów urlopu pracownika. Niewielkie firmy bardzo często korzystają z pomocy rodziny. Zatrudniając kogoś ze swojego grona znajomych może to powodować konflikty, ponieważ takie osoby nie posiadają odpowiedniej motywacji. Zatrudniając osobę z rodziny trzeba zaoferować jej takie same zasady, jakie obowiązywałyby przy przyjmowaniu kogoś z zewnątrz. Uwzględniając w to przygotowanie oraz posiadane kwalifikacje. Zatrudniając pracownika niezależnie od tego, jaką drogą go pozyskamy trzeba zastanowić się nad ustaleniem zakresu powierzonych obowiązków, co pomoże dokonać odpowiedniej selekcji.

Na koniec motywowanie i kontrola, które należą do dość trudnych czynności. Powodem tego konieczność pogodzenia własnych cech charakteru oraz zamierzonych celów z pracownikami. Właściwe zarządzanie personelem wiąże się poznaniem wyznaczonych celów przez pracownika i pomoc w ich realizacji.

Poprzedni artykułMity i stereotypy przeszkadzające w założeniu własnej firmy
Następny artykułJakie kroki prawne trzeba podjąć, aby zarejestrować firmę?