Ewidencją działalności gospodarczej zajmuje się Urząd Miasta lub Gminy w zależności od miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Na potwierdzenie miejsca pobytu nie są wymagane żadne procedury lub dokumenty, ale za to na rejestrację firmy już tak.

Aby dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej trzeba oznaczyć przedsiębiorcę podstawowymi danymi personalnymi oraz określić podmiot wykonywanych usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Oznaczeniem jest imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa oraz ewentualnie numer ewidencyjny PESEL. Każdy nowy przedsiębiorca może tylko i wyłącznie nazwać firmę własnym imieniem i nazwiskiem, wprowadzić pseudonim lub inne określenie wskazujące na rodzaj działalności. Mówi o tym Kodeks cywilny, a dokładniej art. 43 ze zn. 4. Oprócz trzeba podać stałe miejsce zamieszkania. W przypadku wykonywania usług poza tym obszarem konieczny jest dokładny adres zakładu głównego lub oddziału stałej siedziby firmy. Przy określaniu usługi przedsiębiorstwa najlepiej posługiwać się ogólnymi pojęciami zgodnymi z PKD lub jeśli będzie to konieczne dokładnie sprecyzować je. Kolejna rzecz to wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Jest to dość istotne szczególnie w biznesplanie i stanowi informację dla innych rejestrów i urzędów. Przepisy prawa akceptują rejestrację firmy z jednoczesnym odroczeniem terminu rozpoczęcia działalności.

Organ ewidencyjny dostarcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do CEIDG. Dokument ten posiada również Urzędu Skarbowy, ZUS oraz Urząd Statystyczny. Przedsiębiorca musi zgłosić organowi ewidencyjnemu wszelkie zmiany faktyczne lub prawne w zgłoszeniu dotyczącym jego samego lub prowadzonej działalności w ciągu 14 dni od dokonania wpisu do jawnego wykazu firm. Jawność ewidencji oznacza dostępność danych informacji wszystkim zainteresowanym.

Każdy przedsiębiorca musi złożyć wniosek do Głównego Urzędu Statycznego w celu nadania numeru REGON. Zaświadczenie takie wydawane jest w przeciągu 7 dni lub od razu. Jeżeli chodzi o zgłoszenie do ewidencji podatników i płacenie podatków wiąże się z tym konieczność posiadania numeru NIP. Aby otrzymać NIP trzeba dokonać zgłoszenia w celu identyfikacji lub aktualizacji danych. Zgłoszenie takie można dokonać wraz ze wnioskiem o REGON, które jest jednorazowe niezależnie od rodzaju, ilości i formy podatków czy kategorii usług lub liczby przedsięwzięć danej firmy. Kolejny etap to zgłoszenie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS-ie na siebie lub pracowników w przeciągu 7 dni od daty powstania firmy. Jeżeli firma będzie posiadać pracowników trzeba powiadomić o tym PIP w przeciągu 14 dni od ich momentu zatrudnienia. Ustawa o swobodzie działalności nakłada również posiadanie firmowego rachunku bankowego, ponieważ odbywają się tam różne transakcje bezgotówkowe. W niektórych firmach konieczne jest zatwierdzenie czynności przez Sanepid. Dokonując wszystkich zgłoszeń należy korzystać tylko z oryginalnych formularzy dostępnych na stronach internetowych lub siedzibie placówek. Tak to już po prostu jest.

Poprzedni artykułJak odpowiednio zająć się organizacją i zarządzać biznesem?
Następny artykułZwiązki między zakładaniem firmy, badaniem rynku i marketingiem