Świetnym działaniem przedstawiają się funkcje pieniądza. Powinniśmy zaznaczyć, że banki starają się pełnić funkcję miedzy podmiotami, które decydują się na powierzanie im swoich oszczędności, a podmiotami, które potrzebują tego typu oszczędności. Mają oni zamiar wydawać więcej pieniędzy z powodu pewnych inwestycji, na które chcą się zdecydować. Są oni pewni tego, że w ten sposób ich sytuacja finansowa w szybkim czasie będzie mogła ulec poprawieniu. Poza tym procesy dotyczące wycofywania, jak i przyjmowania depozytów oszczędnościowych, przybierają skalę masową. Wynika to z faktu, że część podmiotu stara się lokować oszczędności w bankach, a cześć wyciąga z banków. Także obserwowanie stosunków pieniężnych jest w stanie ukazać nam pewne prawidłowości. Mamy tutaj na myśli wartość pieniędzy, które są oddawane przez oszczędzające podmioty do dyspozycji przez banki komercyjne. Rozporządzenie takimi środkami w podmiotach gospodarczych jest bardoz ważne. Dzięki temu mogą oni starać się odpowiednio działać na rynku finansowym, jak i rynku sprzedaży.

Poprzedni artykułJakie źródła pieniądza
Następny artykułForma kreacji pieniądza