Jest kilka możliwości, które są związane z kreowaniem się pieniądza. Warto jest tutaj uwzględnić mechanizm, który dotyczy powstawania współczesnego pieniądza. Możemy przyjąć założenie, że w rozliczeniach pieniężnych nie ma potrzeby bezwzględnej posługiwania się fizykalnym pieniądzem, czyli bilonem, czy pieniądzem papierowym. Nie wydaje się to być zarówno praktyczne, jak i bezpieczne. Poza tym pieniądz posiada charakter papierowy, jest emitowany przez państwo, czyli przez bank centralny państwa. Jeśli uwzględniamy pieniądz banku centralnego, to widzimy go jako pieniądz oficjalny. Jest on w części przeznaczony na zakup towarów, jak i usług. Dlatego pewna część pieniądza oficjalnego podmioty starają się oszczędzać. Jeśli uwzględnimy transakcje gospodarcze, to przekonujemy się, że przy pomocy pieniądza można się rozliczać. Wynika to także z dokonywania zapisów na rachunkach bankowych kontrahentów. Również ewentualność deprecjacji wartości pieniądza tworzy pieniądze zaoszczędzone przez podmioty gospodarcze, które oddają je bankom komercyjnym w celu przechowania.

Poprzedni artykułJakie źródła pieniądza
Następny artykułForma kreacji pieniądza