W 2016 roku w życie wchodzi rozporządzenie, dzięki któremu spory biznesowe będzie można rozstrzygać poprzez szczególnego rodzaju platformę internetową. Rozporządzenie, przewidujące wprowadzenie mediacji drogą elektroniczną na terenie całej Unii Europejskiej, ma na celu stworzenie alternatywnych metod rozpatrywania sporów z konsumentami, stanowiąc przy tym jeden z kilku elementów na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia jednolitego rynku. To ważne rozstrzygnięcie.

Każdy przedsiębiorca, prowadząc biznes, naraża się na powstanie sytuacji konfliktowych. Mogą to być spory z klientami, partnerami, dostawcami… Coraz częściej firma, ze względu na niskie koszty oraz szeroki zasięg działalności, przenosi swoje działania do głównie do sieci, przesunięcie tam także sporów jest zatem niejako naturalną reakcją na zmiany rynku.

Ewentualny proces sądowy jest dużo trudniejszą formą rozstrzygania sporów. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Z jednej strony przedsiębiorca obawia się utraty wizerunku poprzez spieranie się z kontrahentem czy klientem, z drugiej jednak przy podpisywaniu umów na odległość, brak bezpośredniego kontaktu może prowadzić do powstania pewnych nieporozumień między stronami. Znaczenie mają także koszty postępowania sądowego. Problem pojawia się, jeśli obie strony działają w różnych systemach prawnych, aczkolwiek umowa powinna określać zdecydowanie, w odniesieniu do jakiego systemu ewentualne spory rozpatrywane być powinny.

Mediacja jest korzystniejsza także dlatego, że w każdym pozwie sądowym winna znaleźć się informacja, czy doszło do próby polubownego rozstrzygnięcia sporu. Sąd może także skierować strony na mediację w każdym momencie trwania postępowania, więcej niż raz w trakcie trwania procesu. Dojście do porozumienia jest także opłacalne dla obu stron, z jednej strony bowiem strona uchylająca się przed podjęciem mediacji może zostać obciążona dodatkowymi kosztami, z drugiej zaś w sytuacji zawarcia porozumienia przed rozpoczęciem rozprawy można liczyć na zwrot opłaty sądowej oraz zwolnienie z opłat wniosku o zatwierdzenie ugody.
Zachęta do mediowania poza sądem ma prowadzić do usprawnienia rozwiązania spraw, skrócenia zarówno czasu trwania samego postępowania, jak i przyspieszenie ogólnej pracy sądów, a także obniżenia kosztów stron. Jest to także element sprzyjający w utrzymaniu dobrych relacji gospodarczych pomiędzy stronami. Treść ugody wypracowanej podczas mediacji jest wiążąca i daje możliwość wyegzekwowania jej postanowień. W praktyce oznacza to, że proces mediacyjny w konsekwencji może przynieść skutki analogiczne to wyroku sądowego, jest zaś krótszy i bardziej opłacalny finansowo.

Nie ulega wątpliwości, że mediacje warto podejmować. Wprowadzenie mediacji online pozwoli z jednej strony organizować takie sprawy nawet na dużych odległościach, jak i oszczędzać koszty. Rozwiązanie jest zatem tańsze, szybsze i skuteczniejsze, choć brak wiedzy na ten temat często powstrzymuje przed decyzją o takie formy dochodzenia do porozumienia.

Poprzedni artykułZamówienia publiczne a prawa autorskie
Następny artykułBiuro podróży – praca marzeń?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj