Wydatków publiczne również spotykamy w naszym kraju. Powinniśmy zaznaczyć, że istotne jest narzędzie pobudzania gospodarki, jak i łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego. Dlatego należy skupić się na wykorzystaniu mnożnikowego odwrócenia cyklu koniunkturalnego w celu jego wzrostu. To ma na celu doprowadzić do zrównoważenia się budżetu państwa. Do istoty paradoksu niezrównoważonego budżetu państwa możemy zaliczyć osiągnięcie równowagi w budżecie. Wydaje się to być przejściowe, poprzez wzrost dochodów pracowników, jak i przedsiębiorców. Ma to wpływ na wzrost dochodów państwa z tytułu podatków. To powoduje, że państwo ma zapewniona lepszą stabilizację dotyczącą budżetu państwa. A przecież środki z tego budżetu są następnie przeznaczone na konkretne inwestycje, projekty. Dotyczą one także ponoszenia kosztów związanych z obiektami użyteczności publicznej. Społeczeństwo bardzo wiele korzysta, jeśli decyduje się na zapewnienie sobie współpracy pod tym względem. A jest ona związana z ponoszeniem kosztów ich użytkowania.

Poprzedni artykułTeoria ekonomii finansów
Następny artykułTworzywo zjawisk finansowych