Teoria pieniądza jest bardzo powszechna. Musimy zaznaczyć, że już dawniejsze teorie pieniądza ukazały nam teorię konwencyjną. To jej źródła przedstawił nam sam Arystoteles. Do grona wyznawców tej teorii możemy zaliczyć B. Davanzati, J. Locke, jak i G. Montanari. To współczesny pieniądz posiada charakter państwowy. Jednak państwo w dużej mierze nie odpowiada za skutki posługiwania się pieniądzem przez podmioty gospodarcze. Taka odpowiedzialność, to zadanie podmiotów systemu ekonomicznego. To oni skupiają się na zawieraniu odpowiednich transakcji, na przykład zaciągania i spłacania pożyczek, transakcji kupna, sprzedaży towarów, czy usług. Poza tym uwzględniają oni regulowania zobowiązań pieniężnych wobec władz publicznych. W tym celu biorąc oni pod uwagę takie rozliczenia, jak składki na ubezpieczenie społeczne, czy podatki. Także warto wspomnieć, że pieniądz kredytowy przedstawia na kredyt bankowy. Także podmioty gospodarcze starają się korzystać z tego typu pomocy finansowej. Zauważają oni, że w ten sposób ich możliwość działania na rynku przedstawia się o wiele lepiej.

Poprzedni artykułRozumienie współczesnego pieniądza
Następny artykułJakie pojęcie pieniądza