Wysiłek poznawczy dotyczy analizy popytu na pieniądz. To w krótszych okresach dostrzegamy lepsze rozpoznanie agregatu MI. Pewne przesłanki ukazują nam, że powinniśmy w inny sposób traktować gotówkę. Wynika to z działania podmiotów gospodarczych, które podczas kształtowania wkładów a vista uwzględniają istotne funkcje regulacyjne, które pełnią banki komercyjne. W przypadku depozytów trzeba zaznaczyć, że są one wykorzystane w mniejszym stopniu do regulowania zobowiązań. Pociągają także za sobą pewne koszty, które są związane z ich przekształceniem w inne aktywa. Taka elastyczność popytu na pieniądz gotówkowy, jak i elastyczność popytu na depozyty ma wpływ na zmiany stopy procentowej, jak i zmiany dochodu. Dobrze jest uwzględnić pewne działania, które skupiają się ku ocenie pewnych inwestycji finansowych. Należy przeprowadzić pewne badania, dzięki którym dowiemy się, jaki procent zysku jest w stanie zapewnić nam dana inwestycja. Poza tym przekonujemy się, jakie jest ryzyko związane z utratą dochodów poświęconych na taki cel.

Poprzedni artykułBadania stabilizacji popytu
Następny artykułRóżnice popyt podaż