Każda firma może w pewnym momencie dojść do takiego stanu, że nie będzie mogła ani spłacać należności wobec swoich pracowników, ani wierzycieli, a co za tym idzie firma jest bankrutem, mówimy wtedy o tak zwanej upadłości firmy. Upadłość firmy może uznać jedynie sąd, który ma orzec, czy firma ma problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań, jednak co ciekawsze w niektórych przypadkach firma może nie dostać takiego ogłoszenia, ponieważ należności firmy nie przekraczają trzech miesięcy oraz spłaty wobec wierzycieli nie przekraczają 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Upadłość można orzec z powodu niewypłacalności, jak i z powodu nadmiernego zadłużenia i nie posiadania możliwości spłaty danego długu. Orzeczenie upadłości firmy jest możliwe tylko wtedy, gdy firma sama złoży taki wniosek, a sąd uzna, że doszło do upadłości firmy, jednak należy pamiętać, że nie zawsze sąd może podtrzymać tego typu rzeczy, dlatego też należy pamiętać, że nawet w ciężkiej sytuacji naszej firmy, możemy nie dostać takiego orzeczenia.

Poprzedni artykułZatrudnianie nowych pracowników
Następny artykułSkuteczne zarządzanie pracownikami