To państwo jest odpowiedzialne za pieniądz, czyli za jego zabezpieczenie pieniądza usługami i towarami. Tutaj możemy zauważyć pewien problem, który dotyczy zgodności pieniądza wartości nominalnej z wartością substancjonalną. Taka zgodność jest bardzo trudna do zachowania. Zazwyczaj przedstawia się tendencja do zwiększania się ilości pieniądza w stosunku do wartości masy towarowej, jak i dostępnych usług. Tak więc ukazują się tutaj zjawiska inflacyjne. Także nominalistyczna teoria pieniądza ukazuje, że pieniądz nie jest wartością wewnętrzną, lecz wartością abstrakcyjną. Jeśli decydujemy się na ustalenie wartości danego towaru, usługi, to powinniśmy wziąć pod uwagę sytuację, jaka występuje na rynku. Zapewne istnieją inne podmioty gospodarcze, które mają na celu sprzedaż podobnego asortymentu do naszego. Jest to dla nas konkurencja na rynku, która także przedstawia pewną cenę takich towarów, jak i usług. Dobrze jest współpracować z naszą konkurencją. Dzięki temu klienci również będą mogli zauważyć prowadzenie odpowiedniej sprzedaży.

Poprzedni artykułRozumienie współczesnego pieniądza
Następny artykułJakie pojęcie pieniądza