Popyt oznacza pewne zapotrzebowanie. W przypadku rynku finansowego możemy zauważyć kilka rodzajów popytu. Do jednego z nich wlicza się popyt na produkty i usługi. Taki popyt wynika przede wszystkim z zachowania społeczeństwa na rynku. To oni mają wpływ na wysokość takiego popytu. Starają się w ten sposób wyrażać swoje zapotrzebowanie na ich posiadanie, jak i dalsze wykorzystanie. A podmioty gospodarcze dokonują badań, które pozwalają im stwierdzić, jak zwiększyć popyt na dany produkt, czy usługę. A przy tym zastanawiają się, w jaki jeszcze sposób mogliby rozbudową swoją sprzedaż. Także możemy wyróżnić popyt na pieniądz. To wprowadzenie elementu ceny określiło popyt na pieniądz. Przedstawiło go w wielkościach realnych. Podmioty gospodarcze mają na celu dostosowanie rezerwy pieniężne w wielkościach realnych do dochodu narodowego. Szybkość obiegu pieniężnego jest zależna od innowacji finansowych, jak i przebiegu cyklu koniunkturalnego. Także wszelkie ustalenia na temat popytu na pieniądz są ukazane w badaniach empirycznych.

Następny artykułSzybkość obiegu pieniężnego