Na temat rozdzielenia funkcji pieniądza możemy zauważyć, że jest umowne i nie wydaje się być proste. Wynika to z faktu, że pieniądz skupia się na spełnianiu wielu funkcji w tym samym czasie. Do podstawowej jego funkcji możemy zaliczyć funkcję miernika wartości towarów i usług. A są one przedmiotem wymiany za pomocą pieniądza. Także funkcja miernika wartość jest w stanie wyrazić wartości towarów przy pomocy pieniądza. Taki pieniądz okazuje się być jednostką rozrachunkową. To w nim są przedstawione ceny, jak i pewne rozliczenia. Do istotnego zadania w przypadku tej funkcji pieniądza możemy zaliczyć utrzymywanie siły nabywczej. Jest ona określona przez ilość towarów, a można ją nabyć za siłę nabywczą. Poza tym na wartość pieniądza wpływ ma relacja, która występuje między wielkością obiegu pieniężnego, a wartością masy towarów, które znajdują się na rynku. Dostrzegamy, że pieniądz pełni bardzo istotną rolę na rynku finansowym. Dlatego zarówno państwo, jak i podmioty gospodarcze starają się zwracać na niego baczną uwagę.

Poprzedni artykułRosnące dochody państwa
Następny artykułCharakterystyka pieniądza współczesnego