W przypadku popytu na pieniądz możemy dostrzegać pewne różnice. Na rozmiary pieniądza w gospodarce ma wpływ bardzo wiele czynników. Na przykład możemy zauważyć, że zmiany pomiędzy poziomem rezerw pieniężnych, a poziomem dochodu narodowego są zauważalne w dłuższym okresie. Także zmiany w poziome inflacji powodują powstanie zmian w poziomie rezerw. Przy tym podmioty gospodarcze mają na celu utrzymanie stałej realnej relacji poziomu rezerw do dochodu. Popyt na pieniądz jest także zależny od nominalnego poziomu dochodu narodowego, jak i od stopy procentowej. Powinniśmy zaznaczyć, że realny wzrost stopy procentowej ma wpływ na ograniczenia popytu na pieniądz, a wzrost cen ma wpływ na wzrost popytu na pieniądz. Poza tym pod wpływem monetarystów występuje pewien zakres czynników, które kształtują ten popyt na pieniądz. Dokładnie dostrzegamy, że popyt na pieniądz jest zależny od sytuacji, jaka występuje na rynku finansowym. Dlatego najpierw należy zwrócić uwagę na czynniki, które wpływają na jego wielkość.

Poprzedni artykułObecny wysiłek poznawczy
Następny artykułTeoria finansowania antycyklicznego