Według Głównego Urzędu Statystycznego szara strefa polskiej gospodarki oscyluje w granicach dziesięć do trzydzieści procent Produktu Krajowego Brutto. Wynik ten można interpretować na wiele sposobów. Jednym z nich może być skłonność obywateli polskich do omijania prawa, wykorzystując każdą taką możliwość. Stosownie do powiedzenia Polak Potrafi. Innym powodem może być zbyt rygorystyczne prawo. Niedostosowane do możliwości polskich przedsiębiorców przepisy, nakładanie na nich zbyt wysokich podatków, brak pomocy w trudnościach, trudne do prawidłowej interpretacji przepisy. To wszystko, i wiele więcej może być powodem, że ludzie uciekają się do małych oszustw, które mają potem swoje odzwierciedlenie w cyfrach mówiących o przejrzystości polskiej gospodarki. Przepisy promujące zatrudnianie innych, promujące polskiego przedsiębiorcę mogłyby być doskonałym narzędziem w walce z pracownikami, pracującymi nielegalnie, czy z pracodawcami, dającymi im taką możliwość. Jeżeli ryzyko omijania prawa jest mało opłacalne, prowadzący własny biznes po prostu nie podejmują go.

Poprzedni artykułDecyzja o samozatrudnieniu
Następny artykułInwestycja w złoto