Ekonomia finansów stara się ukazywać pewne działania popytu na pieniądz. Poza tym przekonujemy się, że istotny wpływ ma tutaj państwo. To ono stara się odpowiednio prowadzić gospodarkę, przy wykorzystaniu budżetu państwa. W przypadku teorii finansów dostrzegamy kilka koncepcji. Jednak z nich dotyczy doktryny monetarystycznej. Prowadzi ona do równowagi budżetu poprzez wykorzystanie cięcia wydatków państwa. Ma to na celu także ograniczenie inflacji, zachęcenia przedsiębiorców do większej aktywności, jak i do ograniczenia presji pożyczkowej państwa. To ma następnie wpływ na zmniejszenie się stopy procentowej na rynku finansowym, jak i zapewnia dobry impuls do angażowania bezrobotnych, jak i do inwestowania. Dlatego społeczeństwo stara się w tym celu odpowiednio wysilać. Dzięki temu może poprawić swoją sytuacją finansową. A państwo również na tym wiele korzysta. W sytuacji, gdy jest wiele podmiotów gospodarczych, jak i mniejsza ilość bezrobotnych, to dany kraj na tym wiele korzysta pod względem finansowym.

Poprzedni artykułPojęcie finansowania dyskrecjonalnego
Następny artykułMnożnik wydatków publicznych