Zapewne kreacja pieniądza nie odbywa się w prosty sposób. Wynika to głownie z faktu, że banki komercyjne tworzą rozbudowaną sieć. To w jej ramach występuje swobodny przepływ pieniądza gotówkowego. A to następnie ma wpływ na powstawanie pewnej granicy między wkładem wtórnym, a wkładem pierwotnym. To ma istotny wpływ na rozmnażanie się pieniądza. Jeśli na przykład pewna osoba posiada wolną gotówkę, to znaczy papierowy pieniądz państwowy. Jest w stanie wpłacić ją do banku komercyjnego. Dzięki temu bank jest w stanie otworzyć rachunek, gdzie znajduje się wkład pierwotny. Jednak możemy tutaj zauważyć akty wpłat, jak i wypłat depozytów. Dlatego rezerwy gotówkowe banku komercyjnego wzrastają. Poza tym dokonanie wpłaty przez klienta banku ma wpływ na przekształcenie się pieniądza gotówkowego, w pieniądz bezgotówkowy, wkłady, depozyty. A przyjęcie gotówki od klienta ma na celu ulokowanie jej na najlepszych warunkach. Bank jest w stanie zapewnić sobie pod tym względem bardzo dobrą wymianę. Na przykład ma na celu udzielanie pożyczek, jak i kredytów osobom indywidualnylnym.

Poprzedni artykułPodstawą kreacji pieniądza
Następny artykułUtrzymywanie nadmiernych rezerw