Nadmierne rezerwy nie wydają się być dla nas korzystne. Musimy zaznaczyć, że oznaczają one dla banku pewną stratę. Dlatego bank w momencie przyjmowania wkładu od klienta ma prawo do udzielenia kredytu na podstawie pieniądza banku centralnego. Dlatego stara się również zachowywać bezpieczeństwo dotyczące wypłacalności. Stara się posiadać pewną rezerwę obowiązkową, która jest ustalona przez bank centralny. Jeśli kredyty, które sa udzielone przez banki komercyjne posiadają charakter bezgotówkowy. W momencie, gdy kredytobiorca reguluje zobowiązania wobec kontrahentów za pomocą poleceń przelewów na ich rachunki bankowe. Ważna dla nas powinna okazać się koncepcja podaży pieniądza, która wydaje się być rózna. Istotne wydaj się być precyzyjne określenie wielkości pieniądza, co ma wpływ na mechanizm kreacji pieniądza. Taka podaż pieniądza wydaje się być zależna z agregatem pieniężnym M2. To w nim możemy również zauważyć pewną charakterystykę pieniądza, która jest wykorzystywany przez banki. Takie działanie jest powszechne na naszym rynku finansowym.

Poprzedni artykułTrudność kreacji pieniądza
Następny artykułIdea stworzenia waluty