Każdą nową firmę ostatecznie weryfikuje rynek, czyli w głównej mierze klienci podejmujący decyzję o zakupie produktów lub usług. Odniesienie sukcesu i utrzymanie firmy na rynku wiąże się trafieniem w potrzeby konsumentów. Aby zniwelować ryzyko trzeba sięgnąć po techniki analizy rynku i marketingu. Marketing to nauka zajmująca się powiązaniami oferowanych produktów z rynkiem zbytu. Proces ten określa potrzeby i pragnienia osób poprzez tworzenie, oferowanie czy wymianę wartościowych produktów lub usług. Marketing można podzielić na bierny i aktywny.

Marketing bierny to analiza rynku określająca cechy oraz zainteresowanie klientów kupujących danych produkt bądź usługę. Marketingiem biernym jest głównie przeprowadzenie ankiet wśród klientów kupujących dany produkt lub przeprowadzenie eksperymentu. Wykorzystuje się także obserwację bezpośrednią, analizę danych statystycznych, strategię rozwoju danego obszaru czy udział w specjalnego rodzaju targach. Oprócz tego określa dane statystyczne, środki masowego przekazu, lokalną administrację, izby przemysłowo-handlowe, spotkania biznesowe, konkurencję oraz innych uczestników rynku i dodatkowo zachowanie wraz z oczekiwaniami prezentowanymi przez klientów. Przeprowadzając taką analizę trzeba sprawdzić klientów firmy oraz ich zachowania, możliwości rynkowe, ocenić jakość towarów lub usług wraz z ich rozwojem, kształtowanie się cen, system promocji produktów lub usług na rynku, sprawdzić konkurencję i w konsekwencji wybrać najkorzystniejszy segment rynkowy.

Pora przejść do określenia marketingu aktywnego. Bardziej popularnym określeniem jest marketing mix. Złożony jest tzw. formuły 4P z języka angielskiego. Obejmuje cztery podstawowe elementy, które oddziałują na relację między firmą i klientami. Są nimi produkt, cena, promocja oraz dystrybucja. Istnieje także rozszerzona formuła, czyli 7P. Oprócz tych czterech składników zawiera również ludzi, procesy oraz świadectwo materialne.

Jeśli chodzi o segmentację rynku jest ona powiązana z marketingiem. Dokładniej mówiąc jest to technika polegająca na wyodrębnieniu spośród wszystkich klientów mniejszej ilości nabywców, którzy posiadają podobne potrzeby i wymagania, aby móc dopasować do nich odrębną ofertę. Dość podobnym pojęciem jest segment rynku. Segment rynku wiąże się z tą pierwszą nazwą, gdyż jest to grupa odbiorców z podobnym potrzebami, którą można wyodrębnić z pośród całości rynku i dostarczyć im jednolitą ofertę.

Nieodzownym elementem jest ustalenie ceny produktów lub usług. Zależy ona od popytu, rentowności i stawek narzuconych przez konkurencję. Kształtowanie się ceny, która jest uwarunkowana tymi czynnikami zmusza do weryfikacji planów dotyczących skali sprzedaży oraz wielkości zysków. Kalkulując cenę produktu trzeba ustalić poziom opłacalności sprzedaży, dodając koszty związane z działalnością gospodarczą i powiększając ją o planowaną bądź oczekiwaną stopę zysku finansowego. Wszystkie te elementy mają bardzo istotny wpływ na podejmowanie decyzji w firmie. Tak to już po prostu funkcjonuje.

Poprzedni artykułJakie kroki prawne trzeba podjąć, aby zarejestrować firmę?
Następny artykułPomoc w prowadzeniu księgowości