Każde potencjalne przedsiębiorstwo, które to działa narybku gospodarczym stara się tak pracować i funkcjonować, aby zwrócił się nie tylko nakład, ale także, aby działalność przyniosła wyższe dochody, aniżeli koszty, jakie zostały poniesione na jej rozpoczęcie. Z tego też względu każde przedsiębiorstwo dba, aby zysk finansowy, jakie jest możliwy do uzyskania z prowadzonej działalności był jak najwyższy. Oczywiście, najpierw trzeba określić, czym jest zysk finansowy, oraz stwierdzić, ze jest to dodatni wynik, jaki to możemy uzyskać z działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorstwo chce wiedzieć, jaki dokładnie posiada zysk finansowy, wówczas to powinno zrobić bilans dochodów oraz rozchodów. Środki wolne, które pozostaną po zestawieniu wszystkich aktywów i pasywów, firma może uznać za zysk finansowy. Sytuacja jest doskonała, kiedy ów zysk jest dodatni. W chwili, kiedy jest on ujemny warto zastanowić się jak zmienić działalność, aby zaczęła przynosić korzyści materialne, dzięki którym firma będzie mogła nadal funkcjonować.

Poprzedni artykułWskaźnik płynności finansowej
Następny artykułBariery społeczno ekonomiczne